Rybnik – miasto zagłębia węglowego

 

Rybnik to powiatowe miasto na Górnym Sląsku. Historia miasta sięga XIV wieku, a jego nazwa wywodzi się z obszaru wodno-leśnego, na którym się znajduje i pierwotnego zajęcia mieszkańców. W środku miasta znajdował się duży, zarybiony staw, w którym mieszkańcy łowili ryby. Trudno uwierzyć, że te same tereny, to bogate złoża węglowe. Fakt ten spowodował intensywny rozwój przemysłu węglowego, uwieńczony powstaniem Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Rybnickie lasy i miejskie drzewa

Wycinka drzew RybnikZalesienie terenu wokół miasta jest bardzo duże. Są to lasy stare, ale i nasadzane. Bujną leśną roślinnością, Region Śląska broni się przed przemysłowymi zanieczyszczeniami powietrza. W tym kontekście, może trochę dziwić hasło: wycinka drzew Rybnik, ale ta wycinka nie zagraża środowisku, gdyż odbywa się w lasach posadzonych w tym celu, aby z nich pozyskać drewno. Dotyczy drzew szybkorosnących, jednorodnych, nasadzanych w tzw. szkółkach leśnych, umiejscowionych w starych lasach. Zwykle „szkółki” zagospodarowują tereny, na których powstały ubytki z przyczyn naturalnych. Mogą to być pożary wywołane przez wyładowania elektryczne, lub miejsca po wiatrołomach. Takie wycinki nie czynią zniszczenia w środowisku, ani nie zakłócają krajobrazu. Rybnik jest miastem zielonym. Na jego terenie jest sześć parków, ponadto są tu skwery i zieleńce, a na obrzeżach miasta jest Park Krajobrazowy. W samym mieście jest kilkanaście pomników przyrody.

Zatem wycinka drzew nie robi tu szkody. W samym mieście, wycinka obejmuje tylko te drzewa, które nadwyrężone ostatnimi burzami i wichurami zagrażają bezpieczeństwu.Ingerencji piły wymagają również te drzewa. które zostały powalone. Można powiedzieć, że Rybnik to miasto, które dba o swoje „zielone płuca”, jak nazywa się na Śląsku lasy i tereny zielone. Warto odwiedzić Rybnik.

 

Rybnik – miasto zagłębia węglowego
Przewiń na górę