Podatek od towarów i usług

Vat jest podatkiem od towarów i usług. Stawki w Polsce to nawet 23 procent za niektóre towary bądź usługi. Prawo przewiduje sytuacje, gdy podatnik może być zwolniony z odprowadzenia tego rodzaju podatku, jednak nie zawsze podatnik jest świadomy tej możliwości

Zwolnienie z niektórych podatków

zwolnienie z vatPolski system prawny przewiduje różnego rodzaju zwolnienia podatkowe. Najpopularniejszym przykładem tego zwolnienia, jest brak konieczności płacenia podatku od spadku, w momencie gdy w ciągu sześciu miesięcy od nabycia spadku w odpowiedniej formie fakt ten zostanie zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego. Istnieją również inne rodzaje zwolnienia z wielu podatków, jednak nie sś one tak popularne. Podatek od towarów i usług, popularnie zwany podatkiem vat, zakłada, że podatek powinien zostać odprowadzony raz. Każdy kolejny nabywca i zbywca towaru bądź usługi nie musi go uiszczać, jeżeli nie odniósł z tego tytułu korzyści materialnych. Ustawa przewiduje również zwolnienie z vat niektórych przedsiębiorców. Zwolnienie to może mieć nawet charakter całkowity, jednak w takiej sytuacji kryterium jest wysokość obrotu. Istnieje pewien pułap finansowy, po którego przekroczeniu zwolnienie z płacenia podatku vat nie będzie możliwe. Ta polityka podatkowa ma na celu wspieranie mniejszych przedsiębiorstw, których zysk jest tak niewielki, że po odprowadzeniu tego podatku ich prowadzenie przestałoby być opłacalne. Firmy te często zatrudniają kilka osób, w związku z czym ich likwidacja wiązałaby się z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy.

Istnieje wiele rozmaitych form ulg podatkowych, jednak nie zawsze podatnik jest tego świadomy. Bardzo popularne staje się korzystanie z pomocy doradców podatkowych, którzy poprzez wyspecjalizowanie się w tej dziedzinie prawa są w stanie doradzić, jak w najlepszy sposób ograniczyć koszty podatków.

Podatek od towarów i usług
Przewiń na górę