Odpady powstające w wielu gałęziach przemysłu

Odpady powstają w wielu gałęziach przemysłu. Zawsze produkcja wiąże się z powstawaniem odpadów bardziej lub mniej bezpiecznych. Wystarczy spojrzeć na przemysł spożywczy – tutaj odpady powstają codziennie w restauracjach, pubach, barach, sklepach spożywczych, supermarketach, hipermarketach, rzeźniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, cukierniach, piekarniach i wielu innych miejscach.

Kody dla odpadów określane rozporządzeniem ministerskim

kody odpadówMogą to być odpady przeterminowane, całe produkty, odpady, których nie można spożywać. Zazwyczaj w przemyśle spożywczym odpady nie są traktowane jako niebezpieczne. Odpady powstają też w przemyśle elektronicznym, meblarskim, wydobywczym i innych. W każdej firmie, w której takie odpady powstają, trzeba je segregować i odpowiednio opisywać. Do opisywania służą specjalne kody odpadów – nie są to wcale kody wymyślane przez konkretną firmę zajmującą się wywozem i utylizacją odpadów. Kody odpadów są zgodne z rozporządzeniem ministerskim. Jest to więc kwestia prawna, której należy przestrzegać. Oczywiście każdy odpad posiada swój specyficzny kod składający się z cyfr. Przykładowo: kod 07 06 oznacza odpady, które pochodzą z produkcji, przygotowywania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków do dezynfekcji oraz kosmetyków. Mogą to być różnego rodzaju popłuczyny (wody popłuczne i ługi macierzyste). Wtedy oznaczane są one cyframi 07 06 01.

Z kolei końcówka 08 dotyczy już innych pozostałości podestylacyjnych i poreakcyjnych. Odpady powstają przy produkcji farmaceutyków, powłok ceramicznych, w czasie polowania, uboju zwierząt rzeźnych, produkcji farb drukarskich. Praktycznie każda produkcja wiąże się z powstawaniem odpadów, które muszą być najpierw odpowiednio zebrane, później oznaczone konkretnym kodem i w końcu wywieziona i zutylizowane przez firmę.

Odpady powstające w wielu gałęziach przemysłu
Przewiń na górę