Małe oczyszczalnie ścieków – sposób na ekologiczne życie

Prywatna oczyszczalnia ścieków wymaga więcej uwagi ze swojej strony technicznej niż bardziej popularne, lecz mniej ekologiczne szamba. Co należy wiedzieć na temat oczyszczalni, jeżeli planuje się wybudowanie takiej instalacji?

Oczyszczalnie ścieków we własnym zakresie

przydomowa oczyszczalnia ścieków PoznańDzięki oczyszczalni możemy skutecznie zneutralizować ścieki, które sami wytwarzamy. Jeżeli nasze mieszkanie lub dom nie jest podłączony do kanalizacji, a w celu pozbycia się odpadów używamy zwykłego podziemnego zbiornika na fekalia, czyli szamba – to najlepsza możliwa alternatywa. Przydomowa oczyszczalnia ścieków poznań to rozwiązanie dla osób, którzy przejmują się losem przyszłych pokoleń i warunkami w jakich przyjdzie im żyć. Wewnątrz oczyszczalni zachodzi wiele skomplikowanych procesów. Pierwszy etap oczyszczalnia jest mechaniczny. Dzięki temu nieczystości rozdzielają się pod wpływem działania grawitacji. Przez około 72 godziny substancje się rozdzielają – cięższe od wody opadają i pozostają na spodzie zbiornika w formie osadu, a lżejsze zostają przy powierzchni. Druga część procesu polega na oczyszczaniu tlenowym. W trakcie pierwszego etapu unieszkodliwia się około 60 procent substancji, a w drugim liczba ta wzrasta o około 30 procent. Metod neutralizowania zanieczyszczeń jest znacznie więcej. Najczęściej im bardziej zaawansowana technologicznie metoda, tym więcej skutecznych możliwości bezpiecznego odprowadzania cieczy ze zbiornika. Jeśli oczyszczanie przeprowadzone jest w dobrze eksploatowanej i porządnej jakości oczyszczalni – nie ma przeciwwskazań aby zneutralizowane zanieczyszczenia odprowadzić do wód powierzchniowych lub zbiorników wodnych.

 Oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie dla tych, którym bliskie są problemy z jakimi musi zmagać się człowiek w XXI wieku. Nadmiar nieczystości to jeden z nich, ale mamy środki odpowiednie do rozwiązania go prawie w całości.

Małe oczyszczalnie ścieków – sposób na ekologiczne życie
Przewiń na górę