Czy pompy podlegają dozorowi technicznemu?

pompa do betonu

Niektóre ciężkie urządzenia, na przykład takie, które pracują na kolei lub na placach budowy, muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym, nie tylko, jeżeli chodzi o dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych, na których są zamontowane, ale też o sprawność samego urządzenia, aby nie stwarzało ono zagrożenia w trakcie funkcjonowania.

Kto zajmuje się dozorem technicznym pomp do betonu?

pompa do betonuWykonywaniem badań technicznych w ramach dozoru technicznego zajmuje się specjalna instytucja, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Przedsiębiorca, który posiada sprzęt, jaki został objęty pełnym dozorem technicznym, pozostaje zobligowany do tego, aby regularnie brać udział w badaniach technicznych swojego pojazdu oraz urządzenia technicznego, w tym przypadku pompy do betonu. Praca takiego urządzenia, jeżeli zostanie zakłócona, może spowodować znaczne ryzyko dla osób, które pracują w jej pobliżu, a nawet wybuchnąć, co jest wysoce niepożądanym zjawiskiem. Podczas dodatkowego badania technicznego sprawdza się takie rzeczy jak chociażby stan okablowania oraz kondycję mechaniczną urządzenia, co pozwala określić, czy wymaga ono dodatkowych napraw i remontów. Jeżeli urządzeniem, które nas interesuje jest pompa do betonu dozór techniczny musi zostać przeprowadzony przez osoby ze stosownymi uprawnieniami. Dopiero wówczas będziemy mogli wykorzystywać taką maszynę na placu konstrukcyjnym.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że konieczne jest prowadzenie dodatkowych badań technicznych takiego sprzętu. Oprócz pomp do betonu takim kontrolom podlegają na przykład dźwigi na podwoziach aut ciężarowych oraz wagony kolejowe. Pracownicy instytucji zajmującej się takimi badaniami mają co robić, więc lepiej wcześniej umówić się na przeprowadzenie badania.

Czy pompy podlegają dozorowi technicznemu?
Przewiń na górę