Co wpływa na bezpieczeństwo w ciężkich warunkach pracy?

Osoby pracujące w przemyśle ciężkim, często są narażone na działania dużych sił, które mogą negatywnie wpłynąć na ich stan zdrowia. Jednymi z nich są wibracje powstające w wyniku działania dużych urządzeń, takich jak kruszarki do kamienia czy betoniarki. Dlatego też współcześnie istnieje wiele rozwiązań mających na celu odpowiednią ochronę osób które je obsługują.

Spokojne ręce – zastosowanie odpowiednich rękawic

rękawice antywibracyjnePracując w firmach zajmujących się budową dróg, jesteśmy narażeni na kontakt z różnego typu przenośnikami czy mieszankami, których praca powoduje powstawanie wibracji. Długotrwałe przebywanie w ich pobliżu może spowodować, iż powstające wibracje negatywnie wpłyną na nasz stan zdrowia. Dlatego też na takich stanowiskach zwraca się dużą uwagę na fakt czy pracownicy noszą specjalne rękawice antywibracyjne. Są to rękawice wykonane ze specjalnego materiału który chroni nasze dłonie przed negatywnymi skutkami obsługi maszyn powodujących wibracje. Dlatego też przed każdym przystąpieniem do pracy w takim miejscu, powinniśmy dokładnie założyć rękawice, które ochronią nasze dłonie. Warto także wspomnieć, że takie elementy ochronne także ulegają zużyciu i co jakiś czas niezbędna jest ich wymiana na nowe. Ważną rzeczą jest także to aby były one poddawane okresowym przeglądom, gdyż nawet najmniejsze ich uszkodzenie może mieć wpływ na organizm pracownika. Jeśli chodzi o cenę takich rękawic, to należy pamiętać że nie jest ona niska lecz w zamian zagwarantujemy naszym pracownikom wysoki poziom ochrony podczas obsługi maszyn.

Jak widać, ochrona przed wibracjami jest rzeczą bardzo ważną, gdyż pozwala uniknąć wielu komplikacji zdrowotnych oraz nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Warto zatem pamiętać aby każdy z naszych pracowników posiadał opisane powyżej rękawice, co sprawi, że będzie miał zapewnioną właściwą ochronę podczas wykonywania pracy.  

Co wpływa na bezpieczeństwo w ciężkich warunkach pracy?
Przewiń na górę